Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 21.08.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Sliač
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 03.11.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Sliač
Chodníky Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 13.11.2018
Stav: Prijaté

2449, Sliač

Mesto/obec
Sliač
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 31.03.2019
Stav: Prijaté

Železničná, Sliač

Mesto/obec
Sliač
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 31.03.2019
Stav: Prijaté

Boženy Němcovej, Sliač

Mesto/obec
Sliač
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 02.09.2019
Stav: Prijaté

J. Cikkera, Sliač

Mesto/obec
Sliač