eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Mesto Sliač

Letecká 232/1
962 31 Sliač

Mobil:
Telefón: +421 45 5442253
Web: http://www.sliac.sk
E-mail: msu@sliac.sk

IČO: 00320277
DIČ: 2021339397

Bankové spojenie
IBAN:
 SK80 7500 0000 0040 0332 9838