Základná umelecká škola Sliač Telefón: +421455442171
E-mail: zus.sliac@gmail.com
Riaditeľ: PPaedDr. Alica Hancková, PhD.

SNP 308 / 39
96231 Sliač

Mesto/obec
Sliač
Základná škola A. Sládkoviča Sliač Telefón: +421455441274
E-mail: zssliac@zssliac.sk
Riaditeľ: Mgr. Katarína Krutá

Pionierska 9
96231 Sliač

Mesto/obec
Sliač