Materská škola J. Cikkera Sliač Telefón: +421453214406
E-mail: info@mscikkera-sliac.sk
Riaditeľ: Mgr. Lea Janáková

J. Cikkera 651/2
96231 Sliač

Mesto/obec
Sliač
Materská škola na ul. SNP Sliač Telefón: +421455442223
E-mail: mssnpsliac@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Ingrid Majerová

ul. SNP 27
96231 Sliač

Mesto/obec
Sliač
Súkromná materská škola Telefón: +421 907 841982
E-mail: happy.town.jasle@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Adriana Hrašková

ČSA 67/21
96231 Sliač

Mesto/obec
Sliač